Priser

Våre priserTimesprisen gjelder fra 1 oktober 2017.

Praktisk bistand kr 390,-
Vaktmestertjenester kr 390,-
Helsetjenester kr 420,-

På helg og kveld (etter kl. 17:00) kommer et tillegg på kr. 80,- pr.time

 

 

 

Bookmark and Share